Autorizarea Unei Statii Itp

Serviciile de inspectie tehnica a vehiculelor rutiere se pot desfasura numai de catre agenti economici care au capabilitatea tehnica adecvata si care, in urma unei evaluari, sunt autorizati de catre Registrul Auto Roman (in continuare RAR), organismul tehnic desemnat in acest sens de Ministerul Transporturilor.

Evaluarea capabilitatii tehnice si autorizarea agentilor economici care presteaza servicii de inspectie tehnica a vehiculelor rutiere au fost elaborate in cadrul RAR pe baza Ordonantei 81/2000 si a Ordinul ministrului transporturilor 565/2000 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 353/1998 pentru aprobarea Reglementarilor privind certificarea incadrarii vehicululor rutiere, inmatriculate, in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica (RNTR-1).

Unde ma prezint?
Agentul economic, se prezinta la Reprezentanta RAR din judetul in care isi desfasoara activitatea (pentru Bucuresti la sediul RAR din Calea Grivitei nr. 391A, Departamentul RAR-OCS), exprimandu-si intentia de a solicita autorizarea/reautorizarea.
 


Ce acte imi trebuie?
Initierea autorizarii/reautorizarii se face la solicitarea agentului economic, de catre personalul din reprezentantele judetene ale RAR, desemnat sa efectueze aceasta activitate.
La reprezentanta RAR solicitantul primeste informatiile necesare si mapa cu documente pentru autorizare/reautorizare de la reprezentantul RAR, care contine Cererea de autorizare/reautorizare si chestionarul de Autoevaluare.
De la RAR, solicitantul va cumpara reglementarea RNTR-1, care stabileste modul de organizare a unei statii de inspectie tehnica, cerintele impuse vehiculelor rutiere prezentate pentru inspectia tehnica periodica si procedurile ce se executa in statia de inspectie.

In cazul reautorizarii statiei de inspectie tehnica, agentul economic este instiintat de catre RAR despre data expirarii autorizatiei, si in conditiile in care se doreste reautorizarea, va solicita mapa cu documente informative.

Solicitantul depune dosarul de autorizare/reautorizare, in functie de localitate, la sediul Reprezentantei RAR judetene sau la sediul din Calea Grivitei 391A, sect. 1 ( pentru Bucuresti si jud. Ilfov), se inregistreaza cererea de autorizare/reautorizare in registrul de intrari/iesiri si se acorda un numar de dosar.

La prezentarea de catre solicitant a dosarului de autorizare/reautorizare completat corespunzator, se vor prezenta cerintele francizorului si alinierea la conditiile departamentului ITP-SPNV privind monitorizarea inspectiilor tehnice dupa autorizare/reautorizare.Ulterior, se va efectua planificarea datei auditului, cu acordul solicitantului si a Sefului Compartimentului Autorizari (pentru teritoriu, al Responsabilului Auditor din Centrul Zonal).

Se recomanda ca auditul pentru reautorizarea statiei de inspectie tehnica sa se desfasoare la o data anterioara cu minim 20 de zile de la data expirarii autorizatiei valabile dar nu mai mult de 30 de zile de la aceasta data.

Daca la efectuarea auditului nu au fost constate neconformitati majore sau daca aceste neconformitati majore s-au eliminat se trece la evaluarea finala in vederea autorizarii. Emiterea autorizatiei se efectueaza in momentul in care se aproba autorizarea si sunt indeplinite cerintele francizorului.

Autorizatia emisa, impreuna cu un exemplar din Contractul de franciza, se inmaneaza reprezentantului agentului economic.

Autorizatia, valabila pe o perioada de maxim 2 ani de la data inceperii activitatii in conditiile de mentinere a capabilitatii tehnice initiale, confirmate prin monitorizarea departamentului RAR-ITPSPNV, poate fi extinsa/restransa/suspendata/anulata, in conformitate cu prevederile RNTR-1.